กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 10000 ไฟล์ 

จำนวนไฟล์ทั้งหมดที่ค้นพบ 13698 ไฟล์
 
เครื่องเล่นบันทึกเสียง Mini Disc ยี่ห้อ SONY  รุ่น MZB-100 เลขที่ครุภัณฑ์ 7450-001-0001/21.2(12)/277/46 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นบันทึกเสียง Mini Di... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นบันทึกเสียง Mini Disc ยี่ห้อ TASCAM  รุ่น MD-301MK II เลขที่ครุภัณฑ์ 7450-001-0002/21.2(12)/192/46 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นบันทึกเสียง Mini Di... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นบันทึกเสียง Mini Disc ยี่ห้อ DENON รุ่น DMD-800 เลขที่ครุภัณฑ์ 7450-001-0002/21.2(12)/129/43 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นบันทึกเสียง Mini Di... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว cassette ยี่ห้อ SONY รุ่น TCM5000 EV AT811 เลขที่ครุภัณฑ์ 7450-001-0001/21/103/37 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียงแบบกร... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง cassette ยี่ห้อ DENON รุ่น DRS-810 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-0900/21.2(12)/137/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง Cass... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง cassette ยี่ห้อ DENON รุ่น DRS-810 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-0900/21.2(12)/136/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง Cass... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง cassette ยี่ห้อ DENON รุ่น DRW-580 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-0900/21.2(12)/135/41 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง Cass... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง cassette ยี่ห้อ DENON รุ่น DRW-580 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-0900/21.2(12)/134/41 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง Cass... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง cassette ยี่ห้อ TASCAM รุ่น 112 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-0900/21.2(12)/132/36 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง Cass... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ DENON รุ่น DCD-1290 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/146/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC DENON 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ DENON รุ่น DCD-1290 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/148/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC DENON 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ DENON รุ่น DCD-1290 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/147/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC DENON 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ SONY รุ่น CDP 991 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/144/36 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC SONY 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ SONY  รุ่น CDP 991 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/143/36 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC SONY 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
ขาตั้งกล้องวิดีโอ ยี่ห้อ VF รุ่น W362 บริจาคโดย คุณอัมพวัน เจริญกุล วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขาตั้งกล้องวิดีโอ 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องวิดีโอโซนี่ รุ่น DSC-W7 บริจาคโดย คุณอัมพวัน เจริญกุล วันที่ 14 ธันวาคม 2559
กล้องโซนี่ 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู