กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 281 ไฟล์ 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและดัดแปลงขององค์ประกอบต้นเทียนพรรษา โดยใช้เทียนหอมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นสีสันสำหรับปีนี้เป็นอย่างมาก (23 ก.ค.56) ทีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เยนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานประเพณีดังกล่าว มานานถึง 112 ปี ซึ่งเป็นงานที่ถือปฎิบัติตามประเพณีทุกปี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมจังหวัดได้จัดที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้นั่งชมให้ความสนใจเพื่อรอชมขบวนเทียน ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และขบวนรำประกอบต้นเทียนที่ที่สวยงามจากอำเภอ คุ้มวัดต่าง ๆ มากกว่า 70 ขบวน ตลอด 2 ข้างถนน ชยางกูรที่มีความยาว กว่า 2 กิโลเมตร โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ต้นเทียนพรรษาของวัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม ซึ่งได้ใช้เทียนหอม ที่มีน้ำหนักกว่า   6 ตัน ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง โดยด้านหน้ามีรูปกินรี จำนวน 9 ตัว และพญานาค 6 เศียร ส่วนด้านหลัง มีการปั้นต้นรูปเหมือน สมเด็จโตฯ และรูปเหมือนหลวงปู่เคน เจ้าอาวาสวัดเมืองเดช ที่ได้มรณภาพไปแล้ว ซึ่งหลวงปู่เคนฯ เป็นพระผู้ที่ได้อนุรักษ์งานเทียนพรรษา ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลแทบทุกปี           เทียนหอมของวัดเมืองเดช ส่งเข้าร่วมงานเป็นปีแรก เพื่อให้งานเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้มีความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและสีสันของเทียนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเอาไว้           สำหรับงบประมาณในการทำเทียนพรรษาต้นนี้ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ รถเทียนพรรษามีความยาวของขบวนเทียน 14 เมตร ต้นเทียนเส้นผาศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 5.5 เมตร ใช้เทียนหอมซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ รวมทั้ง ลายเกล็ดพญานาค มากกกว่า 1 ล้านชิ้นมาประดับตกแต่งขบวนเทียนแทนดอกไม้สด           จักรกฤษณ์ มาลาสาย / ข่าว 23 ก.ค.56
แห่เทียนพรรษา 2556