กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 282 ไฟล์ 

 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2553 นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในหัวข้อ “สื่อกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญเครื่อข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมมี ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง และ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน
สัมมนา “สื่อกับการประชาสัมพันธ... 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ร่วม โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด
ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา... 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ร่วม โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด
ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา... 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ร่วม โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด
ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา... 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ร่วม โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด
ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา... 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ร่วม โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด
ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา... 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ร่วม โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด
ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา... 
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 ร่วม โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด
ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา...