กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 349 ไฟล์ 

 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เดิมชื่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ก่อตั้งขึ้นในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2503 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร)
สปข.1 ขอนแก่น