กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

ไม่พบคำที่ค้นหา

ขออภัย คำที่คุณต้องการค้นหา '(IPTC110 contains(พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา))' หาไม่พบ <br/> ข้อแนะนำในการค้นหาให้พบ มีดังนี้

 • ขณะที่ชมภาพหน้าพรีวิว คุณสามารถคลิกที่คำค้น เพื่อค้นหาภาพที่เกี่ยวข้องได้
 • ลองสลับเอกสารภาพดู เผื่อว่าจะมีคำค้นที่ใช้บรรยายใกล้เคียงกับภาพที่เราต้องการ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

วิธีการค้นหา

ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในระบบ ได้มีการกรอกรายละเอียดคำบรรยายไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการค้นหา <br/> ฉะนั้น จึงควรที่จะรู้วิธีการค้นหา คำแนะนำนี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ใช้เครื่องหมายคำถาม ? และดอกจัน * ประกอบคำค้น

ขณะที่ทำการค้นหา คุณสามารถใช้เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) แทรกระหว่างคำได้ <br/> โดยเครื่องหมายคำถาม (?) ใช้แทนอักษรใดอักษรหนึ่ง และเครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้แทนอักษรใดๆ ก็ตาม

ตัวอย่างเช่น

      'c?r' ตรงกับ car
      'f*' ตรงกับ food, fast, furious, เป็นต้น
      '*plane' ตรงกับ plane, airplane, เป็นต้น
      

ใช้เครื่องหมาย Boolean (and, or, not) ประกอบคำค้น

คุณสามารถใช้เงื่อนไขการค้นหาแบบ Boolean ได้ (and, or, not) ดังนี้

      'john and mariah' ค้นหาทุกไฟล์ที่มีอยู่ใน <b> คำค้นทุกคำ </b>
      'not robert' ค้นหาทุกไฟล์ที่จะต้อง <b>ไม่มีคำค้นนี้อยู่ </b>
      'john or robert or mariah' ค้นหาทุกไฟล์ที่อยู่ใน <b>คำค้นคำใดคำหนึ่ง </b>
      'john or (robert and mariah)' ค้นหาทุกไฟล์ที่อยู่ใน <b>คำค้นคำใดคำหนึ่ง </b>โดยที่สามารถใส่วงเล็บด้วยได้ ()
      

คุณสามารถใช้เครื่องหมายคำถาม ? และดอกจัน * ร่วมกับเครื่องหมาย boolean (and, or, not) ได้

ตัวอย่างเช่น

      'jo* or (rob* and maria?)' 
      'john and robert or maria?'
      'f* and p* and m*'
      

หากไม่ทราบว่าจะสะกดอย่างไรดี?

ระบบ FotoWeb จะช่วยค้นหาคำที่ใกล้เคียงให้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถค้นหาได้ แม้ว่าคุณจะสะกดคำค้นผิดไปจากคำที่บรรยายในภาพก็ตาม<br/> เพียงแค่ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ 2 ตัว (%%) หลังข้อความที่คิดว่าสะกดไม่ถูก

ตัวอย่างเช่น

 
      'eli%%sabeth' ก็จะได้ 'elisabeth'
      'elizabeth' 'maria%%h' ก็จะได้ 'maria' and 'mariah'