กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 770 ไฟล์ 

 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555 )เวลา 15.30 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์และทีมงาน เกี่ยวกับความรู้สึกของ รปส.ในฐานะเป็นข้าราชการหญิงคนแรก ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งฯ ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็น “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดเก็บในเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร และนำไปเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์จาก พหจ. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ต่อไป.  ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา... 
 
 
บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2555) เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการอำนวยการของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯพร้อมด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมจัดรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในค่ำวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ในรายการ”สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เวลา 22.00-24.00 น. ปาริชาติ กรรณสูต/ข่าว
เตือนใจ สินธุวณิก ผู้ตรวจราชกา...