กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 234 ไฟล์ 

 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
...  
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
...  
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
...  
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
 
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
KITTIPAN F. TE...  
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
 
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
 
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
 
 
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร  นาย อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน"เริงลีลา ลีลาศเริงใจ" กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ( 3 พฤษภาคม 2557) ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย    นางสาวรัชฎาพร พูนชัยภูมิ นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   นายวิรัตน์ แก้วจรัส นักศึกษา ม.ศรีปทุม / ภาพ   มินตรา เสาวรส / ภาพ   วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง / ภาพ   กิตติพันธ์ ฟักประไพ / ภาพ   ดลภัทร การธราชว์ ภาพ ข่าว / บรรณาธิการ
เริงลีลา ลีลาศเริงใจ ครั้งที่... 
 
 
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ,ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากนายอรุณ งามดี ,นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ,นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ,นายดุษฎี สินเจิมสิริ ,นายปราโมช รัฐวินิจ ,นายกฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรดน้ำขอพรต่อนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว ดลภัทร การธราชว์ : บรรณาธิการ
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสง... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ,ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากนายอรุณ งามดี ,นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ,นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ,นายดุษฎี สินเจิมสิริ ,นายปราโมช รัฐวินิจ ,นายกฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรดน้ำขอพรต่อนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว ดลภัทร การธราชว์ : บรรณาธิการ
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสง... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ,ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากนายอรุณ งามดี ,นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ,นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ,นายดุษฎี สินเจิมสิริ ,นายปราโมช รัฐวินิจ ,นายกฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรดน้ำขอพรต่อนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว ดลภัทร การธราชว์ : บรรณาธิการ
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสง... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ,ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากนายอรุณ งามดี ,นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ,นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ,นายดุษฎี สินเจิมสิริ ,นายปราโมช รัฐวินิจ ,นายกฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรดน้ำขอพรต่อนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว ดลภัทร การธราชว์ : บรรณาธิการ
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสง... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ,ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากนายอรุณ งามดี ,นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ,นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ,นายดุษฎี สินเจิมสิริ ,นายปราโมช รัฐวินิจ ,นายกฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรดน้ำขอพรต่อนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว ดลภัทร การธราชว์ : บรรณาธิการ
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสง... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ,ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากนายอรุณ งามดี ,นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ,นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ,นายดุษฎี สินเจิมสิริ ,นายปราโมช รัฐวินิจ ,นายกฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรดน้ำขอพรต่อนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว ดลภัทร การธราชว์ : บรรณาธิการ
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสง... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ,ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร จากนายอรุณ งามดี ,นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ,นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ,นายดุษฎี สินเจิมสิริ ,นายปราโมช รัฐวินิจ ,นายกฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรดน้ำขอพรต่อนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว ดลภัทร การธราชว์ : บรรณาธิการ
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสง... 
KITTIPAN F. TE...