กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 743 ไฟล์ 

 
พิธีทรงพระสุหร่าย สรงพระศรีอารยเมตไตรย บรรจุพระบรมธาตุ ยกฉัตรพระมหามณฑป ภปร.สก. และเปิดป้ายซุ้มประตูศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ ณ วัดญาณสังวรารามฯ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2533 ในภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงถือสายสูตรเชิญฉัตรพร้อมด้วยเจดีย์พระบรมธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดพระมหามณฑป สำเนาภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุอห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
พิธีทรงพระสุหร่าย สรงพระศรีอารยเมตไตรย บรรจุพระบรมธาตุ ยกฉัตรพระมหามณฑป ภปร.สก. และเปิดป้ายซุ้มประตูศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ ณ วัดญาณสังวรารามฯ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2533 ในภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายฉัตรประดับพระมหามณฑป สำเนาภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุอห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
พิธีทรงพระสุหร่าย สรงพระศรีอารยเมตไตรย บรรจุพระบรมธาตุ ยกฉัตรพระมหามณฑป ภปร.สก. และเปิดป้ายซุ้มประตูศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ ณ วัดญาณสังวรารามฯ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2533 ในภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเจิมฉัตรประดับพระมหามณฑป สำเนาภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระนามเดิม พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนา ทรงพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2405 เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดาเปี่ยม (ภายหลังเป็นสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระอัยยิกาเจ้าในรัชกาลที่ 6) เป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นเล็ก ลำดับที่ 60 ในจำนวนทั้งหมด 82 พระองค์ โดยรับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เป็นพระราชชนนี (แม่) ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกของไทย พระมาตุจฉาเจ้า (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัยยิกาเจ้า (ย่า) ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 สิริพระชนมายุได้ 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน  ในภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันที่        22 เมษายน 2499 เวลา 16.20 น.
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำพิธีเปิดตึก 100 ปี ศิริราช เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 ในการนี้ทรงพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในหลวงทรงทำพิธีเปิดตึก 100 ปี ... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำพิธีเปิดตึก 100 ปี ศิริราช เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 ในการนี้ทรงพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในหลวงทรงทำพิธีเปิดตึก 100 ปี ... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแก้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2518
ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแ... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแก้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2518
ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแ... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแก้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2518
ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแ... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแก้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2518
ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินวัดพระแ... 
 
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงลาสิขาบทและประทับนั่งระหว่างสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์กับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีอันสนิทแต่พระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในหลวง 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงแด่ลูกเสือชาวบ้าน จ.เชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระร... 
 
 
บรรยากาศการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประชาชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรพร้อมกันตามสถานที่ต่างๆ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์และ...  
 
บรรยากาศการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประชาชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรพร้อมกันตามสถานที่ต่างๆ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์และ...  
 
บรรยากาศการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประชาชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรพร้อมกันตามสถานที่ต่างๆ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์และ...  
 
บรรยากาศการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประชาชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรพร้อมกันตามสถานที่ต่างๆ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์และ...