กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 3084 ไฟล์ 

 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิค (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหาร ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         นางเตือนใจ สินธุวณิก ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 เป็นผู้แทนประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกลางปีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ( 18 th SEAPAVAA Conferrence & General Assembly) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 โดยมี สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ การทัศนศึกษา ฯลฯ ในการประชุมกลางปีเพื่อเตรียมการคณะกรรมการบริหารฯ( SEAPAVAA Executive Council )ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ศกนี้ นอกจากการประชุมและการสำรวจสถานที่สำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะผู้แทน สปป.ลาว โดยการนำของท่านอธิบดีกรมภาพยนต์ลาว นายบุญเจ้า พิชิต แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสวรรค์นคร ราชมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลลาวโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่18 ของสมาคม SEAPAVAA อีกด้วย
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เช้าวันนี้ (26 พค.2557) เวลา 09.00 น.นายบัวเงิน ชาภูวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ(18 th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ณ Lao Plaza Hotel กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตรองอธิบดีกรมกรมประชาสัมพันธ์และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิก (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผอ.พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส.และทีมงาน เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ(18 th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ซึ่ง สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ กรุงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2557   การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ (Symposieum) ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “Developing a disaster and recovery plan for an audiovisual collection” เป็นเวลา 2 วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะเดิม ซึ่งหมดวาระการดำเนินการเป็นสมัยที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งผลปรากฏว่า Mick Newnham จากออสเตรเลียได้รับเลือกตั้งเป็นประธานฯคนใหม่ และ Irene Lirn จากสิงคโปร์ เป็นเลขาธิการ, Adrian Wood จากอังกฤษ เป็นเหรัญญิกและมีผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผอ.พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส.ได้รับเลือกตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพร้อมกับผู้แทนของ สปป.ลาว, สิงคโปร์,ฟิลิปินส์ และนิวเคลิโดเนีย ทั้งนี้โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารในฐานะ Immediate Past President  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังประโยชน์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯอีกมากมายได้แก่ การจัดแสดงสินค้าด้านสื่อโสตทัศน์ (Trade Exhibition) การฉายภาพยนต์อนุรักษ์ดีเด่นของประเทศสมาชิกต่างๆ ( Archival Gems Screening ) การเยี่ยมชมหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ของ สปป.ลาว (Institutional Visit ) และการจัดทัศนศึกษา ( Excursion) เป็นต้น โอกาสนี้ สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นการต้อนรับคณะผู้แทน ประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมฯ( Welcome Dinner 18th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ณ โรงแรม Lao Plaza Hotel กรุงเวียงจันทน์ โดยการนำของท่านบัวเงิน ชาภูวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค... 
 
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เช้าวันนี้ (26 พค.2557) เวลา 09.00 น.นายบัวเงิน ชาภูวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ(18 th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ณ Lao Plaza Hotel กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตรองอธิบดีกรมกรมประชาสัมพันธ์และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิก (SEAPAVAA) สมัยที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผอ.พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส.และทีมงาน เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ(18 th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ซึ่ง สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ กรุงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2557   การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ (Symposieum) ในหัวข้อ “AV Archives :Why They Matter” การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “Developing a disaster and recovery plan for an audiovisual collection” เป็นเวลา 2 วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะเดิม ซึ่งหมดวาระการดำเนินการเป็นสมัยที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งผลปรากฏว่า Mick Newnham จากออสเตรเลียได้รับเลือกตั้งเป็นประธานฯคนใหม่ และ Irene Lirn จากสิงคโปร์ เป็นเลขาธิการ, Adrian Wood จากอังกฤษ เป็นเหรัญญิกและมีผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผอ.พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส.ได้รับเลือกตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพร้อมกับผู้แทนของ สปป.ลาว, สิงคโปร์,ฟิลิปินส์ และนิวเคลิโดเนีย ทั้งนี้โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารในฐานะ Immediate Past President  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังประโยชน์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯอีกมากมายได้แก่ การจัดแสดงสินค้าด้านสื่อโสตทัศน์ (Trade Exhibition) การฉายภาพยนต์อนุรักษ์ดีเด่นของประเทศสมาชิกต่างๆ ( Archival Gems Screening ) การเยี่ยมชมหน่วยงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ของ สปป.ลาว (Institutional Visit ) และการจัดทัศนศึกษา ( Excursion) เป็นต้น โอกาสนี้ สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นการต้อนรับคณะผู้แทน ประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมฯ( Welcome Dinner 18th SEAPAVAA Conference & General Assembly ) ณ โรงแรม Lao Plaza Hotel กรุงเวียงจันทน์ โดยการนำของท่านบัวเงิน ชาภูวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาค...