กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 24 ไฟล์ 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน 2503 ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเยี่ยม จอมพลฟรังโก และภรรยา ณ วังเอลปาร์โด  จอมพลฟรังโก ได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และของที่ระลึกแด่ทั้ง 2 พระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502  ในภาพทั้งสองพระองค์ ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียมและมาดาม โง ดินห์ นู ประทับและยืนอยู่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีในไซ่ง่อน ทอดพระเนตรและชมพิธีเชิญธงชาติไทยและเวียดนามขึ้นสู่ยอดเสา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศปากีสถาน เป็นเวลา 12 วัน เริมตั้งแต่วันที่ 12-23 มีนาคม 2505  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร ช่องเขาไคเบอร์ ตอนใกล้พรมแดนระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2505
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
ระหว่างเสด็จพระราชดำนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กันยายน 2503 พระเจ้าเฟเดอริคที่ 9 และพระราชินีอิงกริด ถวายการต้อนรับเป็นอย่างดี ในการนี้เพื่อเป็นการตอบแทน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระเจ้ากรุงเดนมาร์กและพระราชินี บนเรือพระที่นั่งจุตแลนด์เดีย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือพระบรมฉายาลัก...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2503 ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีอู วิน หม่อง นำเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระเจดีย์ชะเวดากอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระสันตะปาปา จอห์นที่ 23 ทรงต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักวาติกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503 รัฐวาติกัน สาธารณรัฐอิตาลี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25  กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2503 ในภาพ นายกเทศมนตรี เมืองฮัมบูร์ก ลอร์ด แม็ค บราวเวอร์ ถวายการต้อนรับที่ศาลาเทศบาลเมืองฮัมบูร์ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสในงานเลี้ยงรับรองที่นายกเทศมนตรี คิออคเช็ตติ และภริยาจัดถวายที่ แคมปิโดกลิโอ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2503 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถยนต์พระที่นั่งผ่านถนนบรอดเวย์ในนครนิวยอร์ก ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับชาวนิวยอร์กที่มาเฝ้ารับเสด็จ ฯ ในระหว่างทาง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือพระบรมฉายาลัก...  
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2503 ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองกับเอลวิส  เพรสลี่ย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือพระบรมฉายาลัก...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา วันที่ 14 มิถุนายน-14กรกฎาคม 2503 โดยเสด็จโฮโนลูลูเป็นแห่งแรก นักระบำฮูลาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไฮโล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งบนเกาะฮาวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือพระบรมฉายาลัก...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเบลเยี่ยม อย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกษัตริย์โบดวง เป็นเวลา 3 วัน เริ่มเมื่อ 4 ตุลาคม 2503 ณ ศาลาเทศบาล กรุงบรัสเซลส์ ทั้ง 2 พระองค์ ทรงได้รับการถวายการต้อนรับจากทางการเทศบาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ เยี่ยมโรงพยาบาลเม้านท์เบิร์นที่ประสูติในบอสตัน โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ "พระสหายคนแรก" ด็อกเตอร์ ดับบลิว สจ๊วต วิตต์มอร์ นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และแก่นางพยาบาลทั้ง 4 คน คือ มิสซิส เลสลี่ เลตัน มิส เจนีเวียฟ เวลด้อน มิสซิสมาร์กาเร็ท เฟย์ และมิสรูธ แฮริงตัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินถึงสนามบินที่ไทเป ประเทศไต้หวัน ประธานาธิบดีและมาดามเจียง ไคเช็ค ถวายการต้อนรับ ทั้ง 2 พระองค์ พร้อมด้วยประธานาธิบดีและมาดามเจียง ไคเช็ค ทรงรับและรับการเคารพจากกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จถึงสนามบินดูบัน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2503 ประทับบนพระแท่นเพื่อรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2503 ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมโรงถ่ายภาพยนต์ปาราเม้าทน์ในฮอลวู้ดและฉายพระบรมฉายาลักษณ์ บ นายริชาร์ด  บูน  คาวบอยเอกของภาพยนต์โทรทัศน์เรื่อง Have  Gun , Will Travel
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็... 
หนังสือพระบรมฉายาลัก...