กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 671 ไฟล์ 

 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก 
 
 
พ.ศ.2508 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 กิโลวัตต์ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประปา เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมทดลองออกอากาศ ในขณะนั้นนายสุขุม ศรียะวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายสถานี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก)
สวท.ตาก