กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 54 ไฟล์ 

 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก (เย้ยฟ้า-ท้าตะวัน) ดวงดาว อาษากิจ, สุเนตรา สมิตโตบล, เจริญศรี ชุณห์อร่าม ถ่ายโดย    ประดิษฐ์ เทศประสิทธิ์
โฆษณาสาร (ปีที่ 10 เล่มที่ 4 ... 
-  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงต้อนรับสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระราชินีฟาราห์ฯ แห่งอิหร่าน ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2511
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชทานเลี้ยงแก่อาคันตุกะจากสาธารณรัฐเกาหลี ฯพณฯ ประธานาธิบดีปาร์ค-จุง-ฮี และภริยา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2509
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
เจ้าฟ้าอะกิฮิโตะ มกุฏราชกุมารและเจ้าหญิงมิชิโกะ แห่งญี่ปุ่น ทรงเพลิดเพลินกับความงามของปราสาทราชวังในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2507
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิป ดยุค แห่งเอดินเบอเรอ พระราชสวามี พร้อมด้วยเจ้าหญิงแอนน์พระธิดาเสด็จพระราขดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2515
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
ระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2506 ประเทศไทยได้มีโอกาสถวายการต้อนรับพระราชอาคันตุกะผู้ทรงศักดิ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ รวม 3 พระองค์ คือ สมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนา และเจ้าชายเบอร์นาร์ด พร้อมด้วยเจ้าหญิงเบียทริกซ์มกุฏราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงต้อนรับ ฯพณฯ ดะโต๊ะ อับดุล ราซัค นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์มลายา ( มาเลเซีย) ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2502
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าไฮเล เซลาสซีที่ 1 แห่งเอธิโอเปีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2511
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
สมเด็จพระหาจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2534 ทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ค้นพบสมัยศตวรรษที่ 13 อาณาจักรแห่งแรกของไทยที่เป็นเอกราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง หรือเซียพเกมส์ (ปัจจุบันกีฬาซีเกมส์) ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาประทับบนแท่นนักกีฬา ทรงรับรางวัลเหรียญทองผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ เค จากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับผู้ชนะที่ 2 และ 3 จากมาเลเซียและพม่าตามลำดับ รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น วันกีฬาแห่งชาติ ต่อมาวันที่ 14 ธันวาคม 2530 คณะกรรมการโอลิมปิกสากลทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกอิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับกีฬาทุกชนิดและได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาตอนหนึ่งว่า การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกี... 
หนังสือ Thailand Ill...  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก คุณละออ พุ่มหิรัญ ถ่ายโดย    ความเอื้อเฟื้อจากร้านสนั่นศิลป์
โฆษณาสาร (ปีที่ 2 เล่มที่ 7 ก... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก นางสาวสายสมร เจียรนัย ในชุดผ้ายกลายทอง ถ่ายโดย    ความเอื้อเฟื้อจากร้าน "สนั่นศิลป์"
โฆษณาสาร (ปีที่ 2 เล่มที่ 6 ม... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก คุณวรรณวิมล ดิลกวิลาส ถ่ายโดย    ความเอื้อเฟื้อจากร้านสนั่นศิลป์
โฆษณาสาร (ปีที่ 2 เล่มที่ 8 ส... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ทัศนัย ชอุ่มงาม (ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดขับร้องเพลงไทยปัจจุบันทางวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการ)
โฆษณาสาร (ปีที่ 2 เล่มที่ 10 ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก  - ถ่ายโดย    ด้วยความอื้อเฟื้อจากร้านสนั่นศิลป์
โฆษณาสาร (ปีที่ 2 เล่มที่ 9 ก... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปี 2481
โฆษณาสาร (ปีที่ 2 เล่มที่ 12 ... 
-