กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 189 ไฟล์ 

 
รับมอบของรางวัลสำหรับแจกงานวันเด็กแห่งชาติจากนายสุวิทย์ หวังภุชเคนทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ที่หน้า สทท.5 ขอนแก่น ถนนนิกรสำราญ ริมบึงแก่นนคร
ประสิทธิ์พร จารีย์ 
 
 
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในโอกาสวันเกิดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น วันที่ 6 พฤศจิกายน ขวาสุดนายธีนะพงษ์ โสดาศรี ที่หน้าสโมสร ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้า สทท.5 บริเวณรั้วด้านหน้า
ประสิทธิ์พร จารีย์ 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่เกิดขึ้น ตามโครงการขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำหรับภาคเหนือ มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 เรียกชื่อสมัยนั้น ว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตลำปาง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ในปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลำปาง" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด และ ต่อมา พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง" รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน และ ในปี พ.ศ. 2540 จากการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง" ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดตัวเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ในนาม " สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ " จนถึงปัจจุบัน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จัดมหกรรมดนตรีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ สวท.10 สถานี ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง และแพร่ภาพทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ... 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.เลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 50 โดยเผยแพร่ข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เชื่อมโยง สวท.กรุงเทพ สวท.ในภูมิภาค (Twin Radio ) พร้อมแสดงความคิดเห็น ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดทำเว็บไซต์http://politics.prdnorth.in.th เพื่อเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วย
ศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.... 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.เลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 50 โดยเผยแพร่ข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เชื่อมโยง สวท.กรุงเทพ สวท.ในภูมิภาค (Twin Radio ) พร้อมแสดงความคิดเห็น ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดทำเว็บไซต์http://politics.prdnorth.in.th เพื่อเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วย
ศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.... 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.เลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 50 โดยเผยแพร่ข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เชื่อมโยง สวท.กรุงเทพ สวท.ในภูมิภาค (Twin Radio ) พร้อมแสดงความคิดเห็น ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดทำเว็บไซต์http://politics.prdnorth.in.th เพื่อเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วย
ศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.... 
 
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.เลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 50 โดยเผยแพร่ข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เชื่อมโยง สวท.กรุงเทพ สวท.ในภูมิภาค (Twin Radio ) พร้อมแสดงความคิดเห็น ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดทำเว็บไซต์http://politics.prdnorth.in.th เพื่อเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วย
ศูนย์อำนวยการและประสานงาน ปชส.... 
 
 
วันที่ 23 -25 เมษายน 2551 ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรม Adode Photoshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จำนวน 30 คน เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานงานด้านวิทยุ และโทรทัศน์ ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพัน...