กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Audio Visual Materials": 23923 ไฟล์

 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสนามบิน
English for Life EN28 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสนามบิน
English for Life EN27 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสนามบิน
English for Life EN26 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับการเดินทางโดยรถไฟ
English for Life EN25 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับการเดินทางโดยรถไฟ
English for Life EN24 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับการเดินทางโดยรถไฟ
English for Life EN23 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับการเดินทางโดยรถไฟ
English for Life EN22 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 10 มี.ค. 2556 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสถานีรถไฟ
English for Life EN21 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 9 มี.ค. 2556 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสถานีรถไฟ
English for Life EN20 
 
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ กรมประชาสัมพันธ์
1.รปส.คนใหม่เข้าสักการะสิ่งศัก... 
...  
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 8 มี.ค. 2556 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสถานีรถไฟ
English for Life EN19 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2556 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสถานีรถไฟ
English for Life EN18 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 2556 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสถานีรถไฟ
English for Life EN17 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2556 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการใช้บริการในสถานีรถไฟ
English for Life EN16 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2556 นำเสนอภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในสถานีรถไฟ
English for Life EN15 
 
 
รายการ English for Life เป็นรายการสอนสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำหรับตอนนี้ออกอากาศวันที่ 10 เม.ย. 2557 นำเสนอศัพท์คำว่า "repair”
English for Life EN1