กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 7001 ไฟล์ 

 
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘      กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กองคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมทำความดีโดยการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ อันเป็นการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ประพฤติและปฎิบัติชอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ เน... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘      กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กองคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมทำความดีโดยการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ อันเป็นการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ประพฤติและปฎิบัติชอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ เน... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘      กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กองคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมทำความดีโดยการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ อันเป็นการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ประพฤติและปฎิบัติชอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ เน... 
KITTIPAN F. TE...  
 
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กองคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมทำความดีโดยการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ อันเป็นการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ประพฤติและปฎิบัติชอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื... 
กิตติพันธ์ ฟักประไพ  
 
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กองคลัง และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมทำความดีโดยการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ อันเป็นการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ประพฤติและปฎิบัติชอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื... 
กิตติพันธ์ ฟักประไพ  
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์ 
 
 
นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๕๙ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓ รับราชการระหว่างปี ๒๔๗๗ – ๒๕๑๙ ๒๔๗๗ เริ่มรับราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ โอนมาอยู่กรมโฆษณาการ (ปัจจุบันประชาสัมพันธ์) ประจำแผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ หัวหน้าแผนกข่าว กรมโฆษณาการ ๒๔๘๔ รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เปิด สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ หัวหน้าแผนกรวมข่าว กองเผยแพร่ความรู้ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๐ เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จึงได้กลับไปรับราชการที่กรมโฆษณาการตามเดิม ๒๔๙๐- ๒๕๑๙ โอนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมืองและสำนักงานปลัด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศต่างๆ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรก) ๒๕๑๙ เกษียณอายุราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม อิตาลี ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้า สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เป็นข้าราชการคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ ที่รับราชการประจำ สำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ หนองคาย เปิดสำนักงานฯเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานโฆษณาการ เขตต์ ๑ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ครอบคลุม ๕ จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม ตั้งขึ้นภายหลังเกิดกรณ๊พิพาทอินโดจีนกับประเทศฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ โดยมีข้าราชการประจำการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ นายชู ณ ลำปาง นายถวิล ปัตตะโชติ นายประยูร เต็มบุญเกียรติ และนายศักดิ์ พานอยู่เปรม
นิพนธ์ วิไลรัตน์