กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Printed Materials": 830 ไฟล์

 
ข่าวโฆษณาการ ผลิตโดยกองเผยแพร่ความรู้ กรมโฆษณาการ รวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญของประเทศใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเหตุการณ์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีพิมพ์ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ประชาธิปไตย 
ข่าวโฆษณาการ ปีที่ 1...  
 
เจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภาแห่งแรก แทนรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรก ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ประชาธิปไตยยุคแรกของไทย 
-  
 
สำนักงานโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) จัดทำคำอธิบายตัวบทรัฐธรรมนูญ 68 มาตรา ออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียง และจัดพิมพ์หนังสือเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเกิดความเลื่อมใสในระบอบการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
ประชาธิปไตยยุคแรกของไทย 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก นางงามแม่ฮ่องสอน ถ่ายโดย    เผชิญ เจนวิทย์การ
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 3 ม... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ทัศนาภรณ์ เจียระจินดา ถ่ายโดย    ลมูล อติพยัคฆ์
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 5 พ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ประทินทิพย์ จึงศิริ ถ่ายโดย    ประสิทธิ์ สิงหนาวิก
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 4 เ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก จงพิศ เหล่าวานิช ถ่ายโดย    -
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 6 ม... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก นวลละออ ทองเนื้อดี ถ่ายโดย    นิทินัย พรหมศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 10 ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก จงดี วิเศษฤทธิ์ ถ่ายโดย    สุชาติ อมรกุล
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 9 ก... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก สุรีย์ บุนนาค ถ่ายโดย    สุชาติ อมรกุล
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 12 ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิญาณพระองค์เพื่อทรงภารกิจเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ถ่ายโดย    ประดิษฐ์ เทศประสิทธิ์
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 11 ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก สวลี ผกาพันธุ์ ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 3 ม... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก สัญฉวี วิเศษสุรการ ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 5 พ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ผุสดี ยมาภัย ถ่ายโดย    ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 4 เ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก บุหงา วัชโรทัย ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 7 ก... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก นิภา เกนนี่ ถ่ายโดย    สรรพสิริ วิรยศิริ
โฆษณาสาร (ปีที่ 8 เล่มที่ 6 ม... 
-