กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Printed Materials": 830 ไฟล์

 
หนังสือใจเขาใจเรา 2526 รวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2526 จำนวน 54 เรื่อง เช่น พูดยาก ตามทัน ดักคอ ทางลัด ใบบอก สูตรสี่ เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 2526 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา 2533 รวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2533 จำนวน 46 เรื่อง เช่น ใจกว้าง แล้วแต่ ข้ออ้าง ไฟแดง เปลี่ยนไป เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 2533 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา 2536 รวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2536 จำนวน 44 เรื่อง เช่น โลกแตก น่าห่วง อย่ารอ เสี่ยงทาย เตือนใจ เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 2536 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือพัฒนาสมอง-พัฒนาชาติ เป็นหนังสือรวมการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร จำนวน 2 เรื่อง คือ สมองวิกฤติ สังคมวิปริต เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2546 บริหารสมอง นำร่องชีวิต เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546
หนังสือบรรยายพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สุขภาพจิตของผู้นำ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 จริยธรรมของผู้นำ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ รัตนากร
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือการยรรยายพิเศษ ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ที่รวมไว้ 2 เรื่อง คือ สุขใจในวัยงาม , ความหลัง-ความหวัง เมื่อ พ.ศ.2544
หนังสือบรรยายพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
คอลัมน์ Parliamentarians หนังสือพิมพ์ THE EARTH TIMES ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 เสนอข่าวหัวข้อ  For Thailand’s Prasop, age is vigor เกี่ยวกับการทำงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากรผู้ทำงานตลอดกาลโดยไม่คำนึงว่าจะอายุสักเท่าใด
หนังสือพิมพ์ THE EARTH TIMES  
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
คอลัมน์ Parliamentarians หนังสือพิมพ์ THE EARTH TIMES ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 เสนอข่าวหัวข้อ  For Thailand’s Prasop, age is vigor เกี่ยวกับการทำงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากรผู้ทำงานตลอดกาลโดยไม่คำนึงว่าจะอายุสักเท่าใด
หนังสือพิมพ์ THE EARTH TIMES  
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา 2532 รวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2532 จำนวน 53 เรื่อง เช่น เสียศูนย์ เจริญวัย พิษรัก ทางตัน เพื่อนเก่า เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 2532 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา 2525 รวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2525 จำนวน 50 เรื่อง เช่น ของหลวง-ของหวง ทำ-ซึม กินเรียบ ขม-ขื่น เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 2525 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา ภาค 2 รวมเรื่องจิตวิทยาน่ารู้ต่างๆ ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น "จิตวิทยาน่ารู้"
หนังสือใจเขาใจเรา 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือ "ใจเขาใจเรา 50" หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสที่รายการ ใจเขาใจเรา ครบ 50 ปี โดยคัดเลือกจากรายการวิทยุ พ.ศ.2540 - 2542 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
หนังสือใจเขาใจเรา 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือรวมปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ได้แก่ เรื่อง จิตวิทยา-ภาษาใจ ณ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2540 และ สุขภาพจิตครอบครัว ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2540
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือรวมปาฐกถาพิเศษและการบรรยายไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง สถาบันครอบครัว-ปัญหาการติดยา การบรรยายพิเศษเรื่อง ครอบครัวเป็นสุข , สุขภาพจิตครอบครัว โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือที่ระลึกงานฉลองวันชาติ พ.ศ.2484 เพื่อให้ประชาชนประจักษ์ความก้าวหน้าของประเทศ ความสำคัญของวันชาติ การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและความร่วมมือกับรัฐบาลจรรโลงประเทศชาติไปสู่ มหาอาณาจักรไทย เมื่อปี 2482 จัดพิมพ์ ไทยในสมัยรัฐธรรมนูญ และ 2483 ไทยในปัจจุบัน
ไทยในสมัยสร้างชาติ 
อัจฉรา สำเภาเงิน  
 
ข่าวโฆษณาการ ฉบับพิเศษฉลองวันชาติ 2484 ผลิตโดยกองเผยแพร่ความรู้ กรมโฆษณาการ รวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญของประเทศใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเหตุการณ์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีพิมพ์ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ประชาธิปไตยยุคแรกของไทย 
ข่าวโฆษณาการ ปีที่ 4...