กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Printed Materials": 807 ไฟล์

 
คอลัมน์ Parliamentarians หนังสือพิมพ์ THE EARTH TIMES ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 เสนอข่าวหัวข้อ For Thailand’s Prasop, age is vigor เกี่ยวกับการทำงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากรผู้ทำงานตลอดกาลโดยไม่คำนึงว่าจะอายุสักเท่าใด
หนังสือพิมพ์ THE EARTH TIMES  
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา 2532 รวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2532 จำนวน 53 เรื่อง เช่น เสียศูนย์ เจริญวัย พิษรัก ทางตัน เพื่อนเก่า เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 2532 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา 2525 รวบรวมการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการ ใจเขาใจเรา เมื่อ ปี 2525 จำนวน 50 เรื่อง เช่น ของหลวง-ของหวง ทำ-ซึม กินเรียบ ขม-ขื่น เป็นต้น
หนังสือใจเขาใจเรา 2525 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือใจเขาใจเรา ภาค 2 รวมเรื่องจิตวิทยาน่ารู้ต่างๆ ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น "จิตวิทยาน่ารู้"
หนังสือใจเขาใจเรา 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือ "ใจเขาใจเรา 50" หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสที่รายการ ใจเขาใจเรา ครบ 50 ปี โดยคัดเลือกจากรายการวิทยุ พ.ศ.2540 - 2542 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
หนังสือใจเขาใจเรา 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือรวมปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ได้แก่ เรื่อง จิตวิทยา-ภาษาใจ ณ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2540 และ สุขภาพจิตครอบครัว ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2540
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือรวมปาฐกถาพิเศษและการบรรยายไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง สถาบันครอบครัว-ปัญหาการติดยา การบรรยายพิเศษเรื่อง ครอบครัวเป็นสุข , สุขภาพจิตครอบครัว โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร
หนังสือปาฐกถาพิเศษ 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
หนังสือที่ระลึกงานฉลองวันชาติ พ.ศ.2484 เพื่อให้ประชาชนประจักษ์ความก้าวหน้าของประเทศ ความสำคัญของวันชาติ การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและความร่วมมือกับรัฐบาลจรรโลงประเทศชาติไปสู่ มหาอาณาจักรไทย เมื่อปี 2482 จัดพิมพ์ ไทยในสมัยรัฐธรรมนูญ และ 2483 ไทยในปัจจุบัน
ไทยในสมัยสร้างชาติ 
อัจฉรา สำเภาเงิน  
 
ข่าวโฆษณาการ ฉบับพิเศษฉลองวันชาติ 2484 ผลิตโดยกองเผยแพร่ความรู้ กรมโฆษณาการ รวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญของประเทศใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเหตุการณ์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีพิมพ์ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ประชาธิปไตยยุคแรกของไทย 
ข่าวโฆษณาการ ปีที่ 4...  
 
ข่าวโฆษณาการ ผลิตโดยกองเผยแพร่ความรู้ กรมโฆษณาการ รวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญของประเทศใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเหตุการณ์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีพิมพ์ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ประชาธิปไตย 
ข่าวโฆษณาการ ปีที่ 1...  
 
เจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภาแห่งแรก แทนรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรก ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ประชาธิปไตยยุคแรกของไทย 
-  
 
สำนักงานโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) จัดทำคำอธิบายตัวบทรัฐธรรมนูญ 68 มาตรา ออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียง และจัดพิมพ์หนังสือเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเกิดความเลื่อมใสในระบอบการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
ประชาธิปไตยยุคแรกของไทย 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก นางงามแม่ฮ่องสอน ถ่ายโดย    เผชิญ เจนวิทย์การ
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 3 ม... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ทัศนาภรณ์ เจียระจินดา ถ่ายโดย    ลมูล อติพยัคฆ์
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 5 พ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก ประทินทิพย์ จึงศิริ ถ่ายโดย    ประสิทธิ์ สิงหนาวิก
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 4 เ... 
-  
 
จัดทำขึ้นตามดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกเล่มแรกเดือนกรกฎาคม 2491 รายเดือนรวมบทความรู้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องอ่านเล่น บันเทิงคดี สารคดี วิจารณ์ข่าวต่างประเทศ เพลงกรมโฆษณาการและรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ภาพหน้าปก จงพิศ เหล่าวานิช ถ่ายโดย    -
โฆษณาสาร (ปีที่ 9 เล่มที่ 6 ม... 
-