กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 7029 ไฟล์ 

 
กรมประชาสัมพันธ์มอบโล่เกียรติยศ “ใจเขาใจเรา” ครบรอบ 50 ปี พ.ศ.2543 แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร โดยนายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตน... 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดนเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2546
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
 
 
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดนเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2546
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต... 
 
 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2463 แพทย์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาคนแรกของไทย ผู้จัดรายการ"ใจเขา ใจเรา" ซึ่งเป็นรายการพูดคุยทางวิทยุที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของวงการกระจายเสียงไทยและเป็นรายการ Talk ทางวิทยุที่จัดยาวนานที่สุดชองโลก ใจเขา ใจเรา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2552) รวมเวลา 59 ปี โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30 - 08.00 น. เดิมรายการยาว 15 นาที ปัจจุบันเหลือประมาณ 5 นาที ทาง FM 92.5 MHz ปัจจุบันศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร อายุ 89 ปี รายการ ใจเขา ใจเรา นอกจากออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแล้วยังออกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม เมื่อ พ.ศ.2498 ตั้งแต่ยังทดลองออกอากาศ ปัจจุบันยังคงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 04.55 - 05.00 น.ทุกวันอังคาร
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนา... 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...  
 
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้หนึ่งทีฟังรายการ ใจเขาใจเรา และเป็นผู้หนึ่งที่เขียนจดหมายแสดงความชื่นชมศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ผู้จัดรายการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนา... 
ภาพจาก ศ.นพ.ประสพ รั...