กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 385 ไฟล์ 

 
กล้องโทรทัศน์ยี่ห้อ JVC รุ่น KV 2700
กล้องโทรทัศน์ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องโทรทัศน์ยี่ห้อ HITACHI รุ่น SK97
กล้องโทรทัศน์ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องวิดีโอยี่ห้อ SONY
กล้องวิดีโอ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องถ่ายภาพยนตร์ยี่ห้อ CANON รุ่น C-8 Trigger Grip  บริจาคโดย พ.อ. ม.ร.ว.พรพจน์  เกษมศรี
กล้อง 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องโทรทัศน์ยี่ห้อ JVC รุ่น KV 2700
กล้องโทรทัศน์ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องวิดีโอยี่ห้อ PANASANIC รุ่น MS1
กล้องวิดีโอ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องโทรทัศน์ยี่ห้อ NATIONAL
กล้องโทรทัศน์ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องโทรทัศน์ยี่ห้อ JVC รุ่น KV 2108
 
 
 
กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ PENTEX รุ่น SFX N พร้อมเลนซ์ยี่ห้อ PENTEX 35-70 , 28-135 , 50 เลนซ์ยี่ห้อ SIGMA 24 บริจาคโดยฝ่ายผลิตภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (สพป.)
กล้องถ่ายรูป 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องวิดีโอยี่ห้อ National รุ่น NV 180 VHF
กล้องวิดีโอ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องโทรทัศน์ยี่ห้อ JVC
กล้องโทรทัศน์ 
 
 
กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Pentex  เลนส์ยี่ห้อ Pentex  เลนส์ยี่ห้อ Sigma  บรรจุในกระเป๋าสีน้ำเงิน
กล้องถ่ายรูป 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องวิดีโอยี่ห้อ Sony รุ่น DXC M3 AP บริจาคโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)
กล้องวิดีโอ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
ขาตั้งไมโครโฟนแบบฐาน 3 แฉก
ขาตั้งไมโครโฟน 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องโทรทัศน์ยี่ห้อ PHILLIPS บริจาคโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
กล้องโทรทัศน์ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
ขาตั้งไมโครโฟนแบบฐานกลม
ขาตั้งไมโครโฟน 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...