กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Audio Visual Materials": 23922 ไฟล์

 
สต๊อกภาพ - ชาวเขา จับฉลาก แบ่ง ที่ทำกิน ที่อาศัย - การแสดงของเด็กชาวเขา - ชาวเขาปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ
สต๊อกภาพ ชาวเขา 
 
 
สต๊อกภาพ - ข่าวการรับสมัครสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลกสายวิชาชีพเกษตรศาสตร์ - สปอตโฆษณา สามคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี - สปอตโฆษณา ระบบโทรศัพท์ 13
สต๊อกภาพ ข่าว/สปอตโฆษณา 
 
 
สต๊อกภาพ - ผลไม้ กล้วย ,ส้มโอ, มะขาม, มังคุด, มะม่วง,มะละกอ - ควายกลางทุ่งหญ้า , นก - ช้างป่า ตอนกลางคืน
สต๊อกภาพ ผลไม้ 
 
 
สปอตโฆษณา สทท. พิษณุโลก สมาคมการวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
สปอตโฆษณา สทท. พิษณุโลก 
 
 
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก - ภาพธรรมชาติ - ส่วนมะม่วง เกษตรกร ตัดแต่งกิ่งมะม่วง - บ่อน้ำในส่วนมะม่วง - นักเรียนปลูกต้นไม้
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก - ภาพธรรมชาติ - ล่องเรือไปตามน้ำเขือน / เรือนแพ - ป่าไม้ / ภูเขา
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก 
 
 
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก - ภาพธรรมชาติ ภูเขา ป่า หนาแน่น - ภาพท้องฟ้า - ป่าเมืองไทย
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก 
 
 
สต๊อกภาพ - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง - สัมภาษณ์ หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ - ภาระกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 7 - เสด็จเยี่ยมเยือน สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการครั้งแรก
สต๊อกภาพ สทท.11 นครศรีธรรมราช 
 
 
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  - รายการนาฏกรรมไทย - การฟ้อง - ภู่ไท - การฟ้องรำ ทั้ง 4 ภาค
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  
 
 
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  -การแสดงการฟ้อน วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธิ์ - ฟ้อน แห่บั้งไฟ  / ฟ้องดึงหนัง - ฟ้อนเซียงฆ้อง - ฟ้องไล่ แม่แล้ง
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  
 
 
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  -ประกวดหมอลำกลอน โครงการน้ำพระทัยนัยหลวง - ราตรี ศรีวิไล
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  
 
 
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  - ศิลป์การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ - รายการดุริยางค์ไทย
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  
 
 
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  - การแสดงหมอลำซิ่ง ราตรี ศรีวิไล - การประกวดหมอลำซิ่ง
สต๊อกภาพ สทท.4 ขอนแก่น  
 
 
สต๊อกภาพ สทท. สุราษฎร์ธานี - ประเพณี บุญเดือนสิบ - การเล่นปีนเสา - วัตถุโบราณ - พระพุทธรูปดินเผา ปางมารวิชัย จากวัดสระเรียง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สต๊อกภาพ สทท. สุราษฎร์ธานี 
 
 
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก - ภาพธรรมชาติ - เดินตามป่า / น้ำตก - ภูเขา ธรรมชาติ
สต๊อกภาพ สทท.11 พิษณุโลก