กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 953 ไฟล์ 

 
พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (๑)    นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เอกชนและสื่อมวลชน รวม ๘๙ หน่วยงาน เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์    รายชื่อหน่วยงานรับมอบตราสัญลักษณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงาน กปร. กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กองทัพไทย  กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา  สำนักงานอัยการสูงสุด ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด บริษัท เชลล์ จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเท็ม จำกัด (Tesco Lotus) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อสมท สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ สถานีข่าวโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย    กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง : ภาพ มินตรา เสาวรส : ภาพ ดลภัทร การธราชว์ : ภาพ/บรรณาธิการ
พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระช... 
 
 
พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (๑)    นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เอกชนและสื่อมวลชน รวม ๘๙ หน่วยงาน เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์    รายชื่อหน่วยงานรับมอบตราสัญลักษณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงาน กปร. กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กองทัพไทย  กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา  สำนักงานอัยการสูงสุด ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด บริษัท เชลล์ จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเท็ม จำกัด (Tesco Lotus) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อสมท สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ สถานีข่าวโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย    กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง : ภาพ มินตรา เสาวรส : ภาพ ดลภัทร การธราชว์ : ภาพ/บรรณาธิการ
พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระช... 
...  
 
พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (๑)    นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เอกชนและสื่อมวลชน รวม ๘๙ หน่วยงาน เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์    รายชื่อหน่วยงานรับมอบตราสัญลักษณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงาน กปร. กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กองทัพไทย  กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา  สำนักงานอัยการสูงสุด ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด บริษัท เชลล์ จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเท็ม จำกัด (Tesco Lotus) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อสมท สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ สถานีข่าวโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย    กิตติพันธ์ ฟักประไพ : ภาพ/ข่าว วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง : ภาพ มินตรา เสาวรส : ภาพ ดลภัทร การธราชว์ : ภาพ/บรรณาธิการ
พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระช... 
...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
 
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
 
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
 
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
 
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
KITTIPAN F. TE...  
 
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี บนรถประจำทางพร้อมปล่อยรถที่ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ณ ลานจอดรถบริเวณหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ดลภัทร การธราชว์   ข่าว/บรรณาธิการ      ฝ่ายผลิตภาพฯ       ภาพ
พิธีประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองพ... 
...