กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 385 ไฟล์ 

 
Power Suply ประกอบขึ้นมาเพื่อใช้งานในปี 2540 บริจาคโดยนายวีระศักดิ์  เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2556)
Power Suply 
 
 
ตู้ลำโพง Emperor ประกอบขึ้นมาใช้งานในปี 2515 บริจาคโดยนายวีระศักดิ์  เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2556)
ลำโพง 
 
 
Power Amp ประกอบขึ้นมาใช้งานเอง บริจาคโดยนายวีระศักดิ์  เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2556)
Power Amp 
 
 
AMPIFILER ยี่ห้อ RCA บริจาคโดยนายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556) เป็น AMPIFILER รุ่นเก่าประกอบขึ้นมาใช้งานปี 2540
AMPIFILER 
 
 
เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ SOKEN โซเคน บริจาคโดยนายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556)
เครื่องเล่นดีวีดี 
 
 
เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ AMORN (อมร) บริจาคโดยนายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556)
เครื่องเล่นดีวีดี 
 
 
เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ AJ บริจาคโดยนายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556)
เครื่องเล่นดีวีดี 
 
 
เครื่องเล่นดีวีดียี่ห้อ ELZE บริจาคโดยนายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556)
เครื่องเล่นดีวีดี 
 
 
เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ SONY (โซนี่) บริจาคโดยนายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556)
เครื่องเล่นดีวีดี 
 
 
เลนส์กล้องยี่ห้อ LONDA บริจาคโดยนายชูชาติ  จันทน์จู อดีตข้าราขการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (สปข.1)
เลนส์กล้อง 
 
 
กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ SEAGULL บริจาคโดยนายชูชาติ  จันทน์จู อดีตข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
กล้องถ่ายรูป 
 
 
Auto Bellows M ยี่ห้อ Pentay บริจาคโดยนายชูชาติ  จันทน์จู อดีตข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
Auto Bellows 
 
 
Stereo Walkman ยี่ห้อ Sony เป็นครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ หมายเลขครุภัณฑ์ 7730-006-0001 09/250/45
Stereo Walkman 
 
 
Stereo Walkman ยี่ห้อ Sony เป็นครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ หมายเลขครุภัณฑ์ 7730-006-0001 09/252/45
Stereo Walkman 
 
 
กล้องวิดีโอยี่ห้อ PANASONIC รุ่น F10
กล้องวิดีโอ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...  
 
กล้องภาพยนตร์ยี่ห้อ AKAI รุ่น VTS-110 บริจาคโดย มจ.ทองคำเปลว  ทองใหญ่
กล้องภาพยนตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมา...