กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 385 ไฟล์ 

 
หน่วยประมวลผลกลางเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) ยี่ห้อ IBM บรืจาคโดย รศ.ดร.สมาน งามสนิท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
หน่วยประมวลผลกลางเครื่องคอมพิว... 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท