กำลังดาวน์โหลด
 • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

แสดงผลการค้นหา: 385 ไฟล์ 

 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ panasonic รุ่น ag-dvx102ben เลขครุภัณฑ์ 10000005758 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว panas... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ sony รุ่น dsr-pd170p เลขครุภัณฑ์ 10000006808/29/06/50 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว sony 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ sony รุ่น dsr-pd170p เลขครุภัณฑ์ 10000006811/19/01/50 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว sony 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ sony รุ่น dsr-pd170p เลขครุภัณฑ์ 10000006809/19/01/50 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว sony 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ panasonic รุ่น ag-dvx100e เลขครุภัณฑ์ 6720-005-0004/08/31/46 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว panas... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ panasonic รุ่น ag-dvx102ben เลขครุภัณฑ์ 100000015680 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว panas... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ sony รุ่น dsr-pd170p เลขครุภัณฑ์ 10000006810/19/01/50 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว sony 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องวัดคลื่นความถี่ไฟฟ้า (OSCILLOSCOPE)ยี่ห้อ TRIO รุ่น CS-1572 บริจาคโดยนายดุษฎี สินเจิมสิริ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
เครื่องวัดคลื่นความถี่ไฟฟ้า 
 
 
เครื่องสร้างสัญญาณความถี่ (FREQUENCY COUNTER) ยี่ห้อ TRIO รุ่น FC-756 บริจาคโดยนายดุุษฎี สินเจิมสิริ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
เครื่องสร้างสัญญาณความถี่ 
 
 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ NIKKYO รุ่น MODEL G-10B บริจาคโดย นายดุษฎี สินเจิมสิริ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 
 
เครื่องรับวิทยุ ยี่ห้อ THE FISHER บริจาคโดยนายดุษฎี สินเจิมสิริ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
เครื่องรับวิทยุ 
 
 
รับบริจาคครุภัณฑ์จำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องขยายเสียง (Amplifer) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และลำโพง 1 คู่ จากคุณชนาพร รุกขมธุร์ บ้านเลขที่ 4/4 สุขุมวิท ซอย 33 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-2610934 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
 
 
รับบริจาคครุภัณฑ์จำนวน 5 ชิ้น ได้แก่เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องขยายเสียง (Amplifer) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และลำโพง 1 คู่ จากคุณชนาพร รุกขมธุร์ บ้านเลขที่ 4/4 สุขุมวิท ซอย 33 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-2610934 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
ลำโพง 
 
 
รับบริจาคครุภัณฑ์จำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องขยายเสียง (Amplifer) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และลำโพง 1 คู่ จากคุณชนาพร รุกขมธุร์ บ้านเลขที่ 4/4 สุขุมวิท ซอย 33 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-2610934 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
เครื่องเล่นวิดีโอ 
 
 
รับบริจาคครุภัณฑ์จำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องขยายเสียง (Amplifer) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และลำโพง จำนวน 1 คู่ จากคุณชนาพร รุกขมธุร์ บ้านเลขที่ 4/4 สุขุมวิท ซอย 33 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-2610934 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
เครื่องขยายเสียง 
 
 
รับบริจาคครุภัณฑ์จำนวน 5 ชิ้น ได้แก่เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องขยายเสียง (Amplifer) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และลำโพง 1 คู่ จากคุณชนาพร รุกขมธุร์  บ้านเลขที่ 4/4 สุขุมวิท ซอย 33 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-2610934 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
เครื่องรับวิทยุ