กำลังดาวน์โหลด
  • Archives
เลย์เอาต์
แสดง:
บันทึก

"Photographic Materials": 18051 ไฟล์

 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง cassette ยี่ห้อ TASCAM รุ่น 112 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-0900/21.2(12)/132/36 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง Cass... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ DENON รุ่น DCD-1290 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/146/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC DENON 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ DENON รุ่น DCD-1290 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/148/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC DENON 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ DENON รุ่น DCD-1290 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/147/39 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC DENON 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ SONY รุ่น CDP 991 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/144/36 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC SONY 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องเล่น COMPACT DISC ยี่ห้อ SONY  รุ่น CDP 991 เลขที่ครุภัณฑ์ 5820-018-1100/21.2(12)/143/36 รับมอบจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2560
COMPACT DISC SONY 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
ขาตั้งกล้องวิดีโอ ยี่ห้อ VF รุ่น W362 บริจาคโดย คุณอัมพวัน เจริญกุล วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขาตั้งกล้องวิดีโอ 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องวิดีโอโซนี่ รุ่น DSC-W7 บริจาคโดย คุณอัมพวัน เจริญกุล วันที่ 14 ธันวาคม 2559
กล้องโซนี่ 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องวิดีโอยี่ห้อโซนี่ รุ่น DCR-DVD755บริจาคโดย คุณอัมพวัน เจริญกุล วันที่ 14 ธันวาคม 2559
กล้องโซนี่ 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องวิดีโอยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น NV-DS15 บริจาคโดย คุณอัมพวัน เจริญกุล วันที่ 14 ธันวาคม 2559
กล้องพานาโซนิค 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องดนตรี Cello (เชลโล) คุณเตือนใจบริจาคในนาน อาจารย์ประกาย สินธุวณิก วงดนตรีวาทินี  วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
Cello 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องดนตรี Trumpet (ทรัมเป็ต) คุณเตือนใจบริจาคในนาน อาจารย์ประกาย สินธุวณิก วงดนตรีวาทินี วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
Trumpet 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องดนตรี Frenchhorn (เฟรนช์ฮอร์น) คุณเตือนใจบริจาคในนาน อาจารย์ประกาย สินธุวณิก วงดนตรีวาทินี วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
Frenchhorn 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องดนตรี Electone (อิเล็กโทน)คุณเตือนใจบริจาคในนาน อาจารย์ประกาย สินธุวณิก วงดนตรีวาทินี วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
Electone 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
เครื่องดนตรี Double Bass (ดับเบิลเบส) คุณเตือนใจบริจาคในนาน อาจารย์ประกาย สินธุวณิก วงดนตรีวาทินี วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
Double Bass  
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู  
 
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ panasonic รุ่น ag-dvc62en เลขครุภัณฑ์ 10000005769 มอบโดย งานช่างภาพและตัดต่อ ส่วนผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว panas... 
รุ่งปัญญา โห้พึ่งจู