ก่อนหน้า  |  ถัดไป
- ---photographic materials---
- 19-23 july 1960
- boston
- duke
- his majesty
- july 7
- malaysia
- queen elizabeth ii
- radio photographs
- the queen
- their majesties
- usa